Werkgroep Communicatie

De Dorpsraad van Deil kan alleen goed functioneren wanneer er zoveel mogelijk over haar werkzaamheden en doelstellingen gecommuniceerd wordt. Dat is een belangrijke aanleiding geweest om de werkgroep communicatie op te zetten.

Eén van de eerste plannen van de werkgroep was het aanbrengen van een lichtkrant aan de gevel van het Duifhuis. Met dit medium kan iedere Deilenaar snel en effectief een boodschap aan de inwoners van Deil doorgeven.

De tweede activiteit was het opzetten van een Dorpskrant Deil. De eerste Dorpskrant Deil verscheen in december 2018 en inmiddels zijn we nummer 9 aan het voorbereiden.

In de praktijk is de Dorpskrant Deil veel meer geworden dan de spreekbuis van de Dorpsraad en informatie platform over alle activiteiten van de werkgroepen van de Dorpsraad. Het is een echte krant van en voor de hele dorpsgemeenschap waarvoor steeds meer kopij uit alle lagen van de bevolking wordt aangeleverd.

Veel inwoners van het dorp geven aan blij te zijn met de krant en deze wordt zeer goed gelezen.

Ook blijkt de waardering voor de krant uit het feit dat steeds meer mensen uit Deil zich aansluiten bij de “vrienden van de Dorpskrant Deil” en jaarlijks een bijdrage overmaken. Samen met de opbrengsten uit een beperkt aantal advertenties kan de krant zich voorlopig prima zelf financieel bedruipen.

Contactformulier

Naam

E-mail *

Bericht *