Welkom op de website van Dorpsraad Deil!

De website van Dorpsraad Deil is van en voor alle inwoners van Deil en voor iedereen die geïnteresseerd is in het mooie dorp Deil. Op de website vind je uitgebreide informatie over allerlei zaken die Dorpsraad Deil met en voor de inwoners onderneemt en uitvoert.
Het is een platform voor de inwoners waar initiatieven worden ingebracht die bijdragen aan de leefbaarheid, het welzijn en de veiligheid in het dorp.

De Dorpsraad signaleert en inventariseert knelpunten en wensen die leven in Deil. Oplossingen en ideeën worden kenbaar gemaakt bij de gemeente West Betuwe.
De Dorpsraad heeft regelmatig overleg met de gemeente en brengt ook gevraagd en ongevraagd advies uit over gemeentelijke beleidsvoornemens die het algemeen belang betreffen van de inwoners van Deil.

Naast informatie over de organisatie en structuur van Dorpsraad Deil vind je op de website ook een goed beeld van de activiteiten van de vier werkgroepen die deel uitmaken van de Dorpsraad.
Zo verzorgt de werkgroep Communicatie en pr de periodieke uitgave van de prachtige Dorpskrant Deil, is de werkgroep Recreatie en Natuur actief met de inrichting van een openbare recreatieplek aan de Linge en de ontwikkeling van klompenpaden rond Deil, richt de werkgroep Omzien naar elkaar zich op het welzijn en de sociale contacten en werkt de werkgroep Deil 2030! aan een leefbaar en duurzaam toekomstperspectief van het dorp Deil.

Het bestuur van de Dorpsraad en de werkgroepen bestaan volledig uit vele vrijwilligers die zich op allerlei wijzen inzetten voor Deil.

Wil je meer informatie of heb je interesse om mee te doen? Kijk en lees dan verder op onze website en neem eens contact op via dorpsraaddeil@gmail.com!

Contactformulier

Naam

E-mail *

Bericht *